Un projecte per a les empreses tecnològiques i les persones que treballen o volen treballar-hi

Per què TicTalent?

Actualment la captació i retenció de talent a les empreses tecnològiques és altament competitiva i en ocasions resulta complicat trobar el perfil desitjat. El talent emergent està augmentant cada dia més i la necessitat de contractació de les empreses tecnològiques també. Només cal posseir l'eina necessària per connectar a tots dos, candidat i empresa, i aquesta és Tic Talent.


Projecte amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus

La col·laboració de l'Ajuntament de Reus va sorgir de la necessitat de fomentar la inserció laboral dels alumnes que s'estan formant i dels professionals en recerca activa d'ocupació. A més, TicTalent és una eina molt útil per a les empreses que busquen perfils tecnològics concrets. Així mateix, el portal facilitarà la difusió formativa als centres de formació.